Sidor

måndag 19 december 2011

Multifunktionella hem kan leda till fler bostäder

Hej! Det finns möbler och utrymmen som endast används ibland och en stor del av bostaden är outnyttjad. Något jag funderar på handlar om traditioner när det gäller bostadsbyggande, möbeltillverkning och möblering.
Smarta sätt kan leda till fler bostäder
Kan smartare hem med multifunktionella möbler vara ett sätt att frigöra yta som kan användas till fler bostäder? Ens egen ekonomi och möjlighet att använda stålarna till annat än sällan använda bostadsytor? Vad kan man göra av det som finns så fler bostäder kan bli till? Hur skulle det fleråriga köandet i storstäderna påverkas? Vad betyder det att kunna ha en bostad även om den är liten till ytan?
Vänta på bostad i flera år eller ta stora lån
Många ungdomar är tvungna att stå bostadskö i flera år, bo kvar hos sina föräldrar, vara hänvisade till korta andrahandskontrakt eller ett risktagande med höga lånebelopp vid köp av bostad där räntan kommer bestämma en stor del av det framtida handlingsutrymmet. Situationen på bostadsmarknaden kan påminna om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden. Vilket utrymme får de av mig och fler som har arbete och bostad?
Bryt traditionstänkandet
Det är enkelt för en politiker att säga att man ska bygga mer, men hur är kanske det absolut viktigaste. Jag tror det fattas traditionsbrytande visioner när det gäller ombyggnad och nybyggnation. Vad säger du?

2 kommentarer:

  1. Det är ju bra med ihopvikbara möbler, men hur få fler rum och bostäder av redan befintliga ytor? Det är den stora frågan...

    SvaraRadera
  2. Hej Anonym! Det tål att fundera på. Kan vi hitta lösningar som vi idag inte letar efter, kanske inom det laterala tänkandet (http://sv.wikipedia.org/wiki/Lateralt_t%C3%A4nkande)?

    SvaraRadera

Tack för att du vill bidra till bloggen med en kommentar!
Dialoghälsningar
Fredrik
www.feelrichtoday.se